คนเมืองไกลบ้าน http://ausland.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=4 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[Cala d'Or]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=4 Sun, 20 Apr 2014 1:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=3 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองหลวง Plama (de Mallorca)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=20-04-2014&group=18&gblog=3 Sun, 20 Apr 2014 0:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=2 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหาร-เครื่องดื่ม แบบ All Inclusive ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=2 Sat, 19 Apr 2014 1:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[มายอร์กา - ประเทศสเปน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-04-2014&group=18&gblog=1 Sat, 19 Apr 2014 1:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=01-06-2013&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=01-06-2013&group=17&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[Salzburg]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=01-06-2013&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=01-06-2013&group=17&gblog=1 Sat, 01 Jun 2013 22:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=26-08-2012&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=26-08-2012&group=15&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[North Cape,Norway]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=26-08-2012&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=26-08-2012&group=15&gblog=1 Sun, 26 Aug 2012 21:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=14&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[นครวัด 3 วัน 2 คืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=14&gblog=1 Sat, 25 Aug 2012 21:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=13&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะเสม็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=25-08-2012&group=13&gblog=1 Sat, 25 Aug 2012 3:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-01-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-01-2012&group=10&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[ปารีส....หน้าหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-01-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-01-2012&group=10&gblog=1 Fri, 06 Jan 2012 6:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=9&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[Santa Susanna]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=9&gblog=1 Sat, 03 Dec 2011 1:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=8&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[Berlin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=8&gblog=1 Sat, 03 Dec 2011 19:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=7&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเที่ยว Keukenhof Holland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=03-12-2011&group=7&gblog=1 Sat, 03 Dec 2011 17:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=3 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสุดท้าย Ajaccio - Corsica (France)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=3 Sun, 14 Feb 2010 21:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=2 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่สอง ที่ Barcelona - Spain]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=14-02-2010&group=5&gblog=2 Sun, 14 Feb 2010 19:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=17-11-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=17-11-2009&group=5&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรก ที่ Savona - Italy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=17-11-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=17-11-2009&group=5&gblog=1 Tue, 17 Nov 2009 19:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=5 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมืองเวนิช ณ เกาะ Burano ตอนสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=5 Sat, 19 Sep 2009 17:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=4 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมืองเวนิช ณ เกาะ Murano ตอน 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=4 Sat, 19 Sep 2009 17:29:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=3 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองเวนิช ตระเวนในเมือง ตอน 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=19-09-2009&group=4&gblog=3 Sat, 19 Sep 2009 17:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=2 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมืองเวนิช ณ เกาะ Lido ตอน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=2 Sun, 06 Sep 2009 17:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมืองเวนิช ตอน 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=06-09-2009&group=4&gblog=1 Sun, 06 Sep 2009 17:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=30-08-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=30-08-2009&group=1&gblog=1 http://ausland.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=30-08-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ausland&month=30-08-2009&group=1&gblog=1 Sun, 30 Aug 2009 20:01:58 +0700